Hasznos információk a Külföldön kötött házassághoz!

Amennyiben külföldön szeretnétek házasságot kötni, úgy a lakóhely szerinti illetékes anyakönyvi hivatalnál kell az erre vonatkozó kérelmet beadnotok. A bejelentést követően a csatolt dokumentumok alapján a közigazgatási hivatal állítja ki a tanúsítványt a külföldön megkötni kívánt házassághoz (Apostille). Egyes országok megkövetelik a diplomáciai felülhitelesítést (ebben az esetben az iratokat az adott ország magyarországi nagykövetségére kell benyújtanotok). Az iratok felülhitelesítését Magyarországon a Külügyminisztérium végzi. Elképzelhető, hogy a fogadó ország egyéb, más okmányokat is megkövetel, ezeket a tanúsítvánnyal együtt az Országos Fordítóirodánál (továbbiakban OFI) kell lefordíttatanotok. Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy az általános ügyintézés hivatalnokként akár 30 napot is igénybe vehet.

Mivel minden eset egyedi, kérjük, tájékozódjatok a lakóhelyetek szerinti anyakönyvvezetőnél és a Külügyminisztérium ország-referensénél, illetve a honlapon: www.kulugyminiszterium.hu

Hiteles fordítás

A magyarországi fordító irodák listája, ahol dokumentumok hiteles fordítását végzik a www.offi.hu oldalon található.

Honosítás

A külföldön kötött esküvőt hitelesítteteni kell Magyarországon. Ennek ügymenetéről az anyakönyvi hivatal ad felvilágosítást. A házassági anyakönyvi kivonat a házasságkötés pillanatában, az útlevélben szereplő nevekre fog szólni, amennyiben a házasság honosítható. Amennyiben a felek más nevet választanak, névmódosítási kérelmet kell utólag benyújtani.

Apostille pecsét

Diplomáciai felülhitelesítés, mely szükséges egyes külföldön kötött esküvők honosíttatásához. Ennek megszerzése a házasságot kötő pár feladata.

CNI (Certificat of No Independent to Marriage) dokumentum

Igazolja, hogy magyar jog szerint nincsen akadálya a házasságnak (pld. Balin a Magyar Tiszteletbeli Konzulátus állítja ki a számára megküldött dokumentumok alapján).

Születési Anyakönyvi kivonat

A külföldi esküvőkhöz leggyakrabban szükséges a házasulandók születési anyakönyvi kivonata. Ezt szülővárosotok anyakönyvi hivatalától kell kikérnetek – nemzetközi (többnyelvű) formátumban, így ezt már nem kell fordíttatanotok a legtöbb esteben.

A Születési anyakönyvi kivonat
- 2016 utáni kiállítású új típusú anyakönyvi kivonatra van szükség
- az anyakönyvi kivonaton rajta kell lennie egy csak UV fényben látszó biztonsági nyomatnak. Ezt sajnos van, hogy elfelejtik rátenni az anyakönyvi hivatalban. Külön kell szólni az anyakönyvvezetőnek, hogy ellenőrizze, hogy rajta van-e az iraton az Uv nyomat a kiállításkor.

Családi állapot igazolás
- hatósági bizonyítvány formában lesz rá szükség, ha az utas akarja beszerezni
- jelezni kell, amikor kikérik, hogy külföldi házasságkötéshez lesz

Házassági anyakönyvi kivonat
- egyes országokban használható a válási határozat helyett (ezzel jelentős költséget lehet megtakarítani)
- 2016 utáni kiállítású új típusú anyakönyvi kivonatra van szükség
- az anyakönyvi kivonaton rajta kell lennie egy csak UV fényben látszó biztonsági nyomatnak. Ezt sajnos van, hogy elfelejtik rátenni az anyakönyvi hivatalban. Külön kell szólni az anyakönyvvezetőnek, hogy ellenőrizze, hogy rajta van-e az iraton az Uv nyomat a kiállításkor.

Válási határozat
Eredetiben lesz szükség a határozatra, a határozat jogerősítő záradékával ellátott példányára.

Névváltozási okirat
Itt nincs különösebb követelmény, nyilván az eredeti okiratra van szükség

 

Mikortól számítunk hazánkban is házaspárnak?

A házasságkötés napja hazánkban és a világ összes országában is a házassági jogviszony kezdetének napja.

A tervezett házasságkötés előtt mennyi idővel előbb kell elkezdenünk a szervezést?

Általában legkésőbb három hónappal az elutazás előtt meg kell tenni a szükséges lépéseket, el kell kezdeni az ügyintézést, hiszen a kért dokumentumoknak még el is kell készülniük, ami általában hivatalnokként 30 nap. Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy adott célországban a polgári ceremóniát általában hétfőtől péntekig tartják meg (kivéve nemzeti ünnepek).

Milyen dokumentumokat kell beszereznünk?

 • útlevelek másolata (melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
 • új típusú születési banyakönyvi kivonat (3 nyelvű)
 • hivatalos igazolás a családi állapotról, ennek angol nyelvű hiteles másolata
 • amennyiben valamelyik házasulandó fél elvált, özvegy, nevet változtatott vagy 18 év alatti, ennek hivatalos igazolása és angol nyelvű hiteles másolata szükséges

Az esküvőhöz szükséges okmányokat eredeti példányban is be kell mutatni! Országonként eltérő dokumentumokra lehet szükség és különböző nyelveken kérhetik a fordítást. Minden esküvői csomagnál megtaláljátok az ehhez kapcsolódó fontos információkat.

A Külügyminisztérium konzuli osztályán a célország illetékes kollégájával egyeztessetek időpontot, hogy mikor vihetitek a lefordított okmányokat – amennyiben szükséges – felülhitelesítés vagy Apostille pecsét érdekében, illetve közöljétek, hogy mely országba tervezitek az esküvőt. A Külügyminisztérium konzuli szolgálatán kikért okmányaitok hitelesített példányai nélkül az adott országban nem fogják elfogadni a papírokat az esküvőhöz. Egyes estben az adott ország magyarországi konzulátusán is hitelesíttetni kell a papírokat. Irodánk a külföldi esküvőszervezőnek a kért dokumentumokat az esküvő előtt, időben továbbítja.

További információk, tájékoztató jellegű árak:

 • családi állapotra vonatkozó dokumentációkat a 13. kerületi központi okmányirodából kell kikérnetek (3000 Ft személyenként). Meghatalmazással kiadják a partner igazolását is.
 • anyakönyvi kivonat, mely a születési hely szerinti városban kérelmezhető. Budapesten születettek esetében abban a kerületben kell kikérni a dokumentumot, amelyben az a kórház található, ahol az illető született. (2000 Ft személyenként) Anyakönyvi kivonat kiállítása írásban is kérhető. A kérelem postai úton is benyújtható a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak, vagy személyesen: a hazai anyakönyvezést végző hatóság ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben, vagy helyi anyakönyvvezetőnél, illetve külföldön a magyar külképviseleten.
 • egy alapdokumentum fordítása kb. 10 000,- Ft-ba kerül (pl. családi állapot igazolás, vagy ha kell az anyakönyvi kivonat), válásnál attól függ, hogy végzés van, vagy a házassági anyakönyvi kivonatban van feltüntetve a válás ténye. Ez utóbbi esetben ugyanez igaz rá, egyébként sajnos a teljes végzést le kell fordíttatni, ami válásonként eltérő hosszúságú – a fordítás költségét illetően érdeklődjetek az OFI-nál.
 • a Külügyminisztériumban az Apostille pecsét igénylése hétköznapokon 8 és 12 óra között lehetséges. Az ügyintézési idő 1 munkanap. A Külügyminisztériumban kapott dokumentumokkal együtt jelenjetek meg az OFI-ba. Ha a fordítást az OFI végezte, akkor már nem kell az adott ország nagykövetségére menni. Az OFI 2 héten belül készíti el a dokumentumok fordítását, de felár ellenében 3 nap alatt is rendelkezésetekre bocsájtják a kért papírokat.

Az egyes országok által megkövetelt okmányok:

 • útlevél (a hazautazás napjától számított 6 hónapig érvényes útlevél, melyben legyen 2- 3 üres lap egymással szemben.) Az okmányok érvényességét ellenőrizzétek, mielőtt a repülőjegyeteket lefoglalnátok.
 • háromnyelvű születési anyakönyvi kivonat eredeti példány (az esküvő kitűzött dátumához képest 6 vagy 3 hónapnál nem régebbi!)
 • a közigazgatási hivataltól kérnetek kell egy igazolást arra vonatkozóan, hogy nincs kizáró oka a házasságkötésnek. Régebben ez a házassági tanúsítvány volt, most már a családi állapotot igazoló dokumentum, amely kimondja, hogy egyik fél sem házas, mindegyik fél szabadon házasodhat. (Ha a célország szerinti hivatal erre a dokumentumra nem tart igényt, abban az esetben a pár felelőssége igazat állítani, ellenkezőleg itthon nem érvényes a házasság) Igényelhető a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Személyes Ügyfélszolgálati Főosztályánál, bármelyik járási hivatalnál, vagy személyesen a Visegrádi utcában (1133  Budapest, Visegrádi utca 110- 112.) vagy írásban: a 1553 Budapest, Pf. 78. postai címen. Ha szeretnétek, a kérelmezésben szívesen segítünk nektek!
 • elvált fél esetén válási igazolás (érvénytelenített házassági anyakönyvi kivonat), bírósági végzés indokolt. Ennek fordítását és az adott ország nagykövetsége által lepecsételt formáját is kérhetik a célterületen. Ez oldalanként akár 130 EUR-ba is kerülhet!
 • ha a házasulandó fél megözvegyült, akkor az elhunyt halotti bizonyítványa – eredeti példányban szükségeltetik
 • névváltozás esetén a névváltozást igazoló dokumentum

Az esküvő utáni teendők:

Ahhoz, hogy itthon elfogadják a házasságotokat, itthon is honosíttatni kell a helyi illetékes anyakönyvi hivatalban. Bármely hazai anyakönyvvezetőnél beadhatjátok a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet. Ez az eljárás is működik meghatalmazott útján. Hivatalosan két hónap az ügyintézési határidő, az eljárás díjtalan. Előtte azonban az OFI-ban le kell fordítattnotok az eredeti házassági anyakönyvi kivonatot.

Bizonyos országokban az Apostille pecséttel ellátott házassági anyakönyvi kivonatot a helyi konzulnak is hitelesíttetnie kell még kint a helyszínen – Magyarországon csak ebben az esetben fogadják el. A Külügyminisztérium csak az OFI által fordított dokumentumot fogadja el.

Hivatalos esküvőknél a helyszínen közjegyzői díjat is elkérhetnek. Ezek pontos összegéről mindig előre érdeklődjetek.

Fontos! A dokumentumok ügyintézése a pár felelőssége! A részletekről, időpontokról, fordítást, hitelesítést igénylő idő hosszúságáról, költségekről a hivataloknál kaphattok bővebb felvilágosítást. Mivelhogy minden eset egyedi és mivel a jogszabályok a hivatalokban az ügyintézést illetően egyik hónapról a másikra megváltozhatnak, ezért a tőlünk kapott információk aktualitásáért felelősséget nem vállalunk. Az információink irányadóak, nem teljeskörűek, csupán tájékoztató jellegűek.

Fontos elérhetőségek:

Bizonyos államok részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok felülhitelesítésének mellőzéséről Hágában, 1961. október 5. napján kelt „Apostille Egyezménynek”. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hitelesítést (Apostille-t) végző hatóság vállalja a garanciát a másik ország hatóságai felé a hitelesített dokumentum eredetiségét illetően (s igazolja, hogy pl. adott családi állapot igazolást valóban az arra hivatott intézmény adta ki). Az Apostille egy A4-es, az eredeti dokumentumhoz hiteles fűzéssel rögzített három nyelven (magyar-angol-francia) kiállított igazolólap. A hatóságok kérhetnek az Apostille-ról hiteles fordítást is (pl. görög esküvő esetén). A következő magyar hatóságok illetékesek Apostille-lal kapcsolatban:

 • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – A felügyelete alatt álló szakintézmények, bíróságok által kiállított okiratokra, továbbá az ezekről készített hiteles fordításokra: pl. válási végzés
 • Külügyminisztérium – anyakönyvi kivonatok, családi állapot igazolások

Ha szükség van Apostille pecsétre, akkor az anyakönyvi kivonatokat és családi állapotról szóló igazolásokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Hitelesítési Részlegén kell beadni. A kérelmet a felülhitelesíteni kívánt okirattal együtt bárki (meghatalmazás nélkül) személyesen benyújthatja a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztály Hitelesítési Részlegén. A Konzuli Szolgálat (cím: 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. E épület fsz.) ügyfélfogadása – hitelesítési kérelmek, okiratok beadására:

 • Hétfő – Csütörtök: 9.00 – 12.00
 • Péntek: kizárólag az elkészült okiratok felvétele 11.00 – 12.00 óra között.

Az ügyintézési határidő tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint az 1/2009. (I.9.) KüM rendelet irányadó, azonban amennyiben a felülhitelesítendő iraton lévő aláírás- és bélyegzőmintával rendelkezünk, a felülhitelesített iratot a beadást követő napon (péntek kivételével, ld. fent) 15.00 és 16.00 óra között fel lehet venni. Az okiratok felülhitelesítésének konzuli díja okiratonként 5500 Ft, a díj az okirat beadásakor, készpénzben fizetendő. További információkért kattintsatok az alábbi linkre: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/index

Ha más nyelven (nem angol vagy francia nyeleveken) kérik az Apostille-t, akkor ezzel együtt kell a hiteles fordítást az OFFI-ban intézni. Hivatalos fordítással kapcsolatban keressétek fel az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda internetes felületét: http://offi.supportal.hu/ (Cím: Budapest 1062, VI. ker. Bajza u. 52. Telefon: Információ: 269-3831; 428-9601 / Központ: 428-9600 / Lakossági Fordítási Osztály: 269-3831;428-9601)

 

pink4